„Wspieramy Najlepszych II” stypendium dla Marty Kubów i Jakuba Patryjarcha