Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego