Wyprawka pierwszoklasisty

Czyli lista przedmiotów potrzebnych dla ucznia klasy pierwszej..

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych

Kandydaci z obwodu szkoły przyjmowani są obligatoryjnie.

226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Jan Matejko “Konstytucja 3 Maja 1791 roku”

Dokładnie 226 lat temu – 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja.

Kontynuuj czytanie

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

„Biało-Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe” – poradnik o fladze i barwach narodowych

Lista kandydatów przyjętych spoza obwodu do klas pierwszych

Kandydaci z obwodu szkoły przyjmowani są obligatoryjnie.

Projekt uchwały w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII

26.04.2017r. Rada Miejska w Głubczycach podejmie uchwałę w sprawie:

Kontynuuj czytanie

Wideo z Dnia Otwartego Szkoły

Zapraszamy do oglądania filmów z dnia Otwartego Szkoły

Kontynuuj czytanie

Życzenia Świąteczne

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
spokoju, wiary w możliwości pokonania wszystkich trudności,
smacznego śniadania świątecznego w gronie najbliższych
i oczywiście mokrego poniedziałku.

Z nadzieją
dalszą współpracę
Bożena Majka
Maria Bernacka

 

Termin rekrutacji do SP3 dla uczniów spoza obwodu szkoły – aktualizacja

Szkoła przyjmuje zapisy uczniów do klas I na rok 2017/2018
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w dni robocze
od 800 do 1600

Uczniowie z obwodu szkoły – wymagane dokumenty

Uczniowie spoza obwodu szkoły – wymagane dokumenty

Rekrutacja dla uczniów spoza obwodu od 11.04 do 21.04.2017r.

Publikacja uchwały NR XXIX/247/17 Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

4 kwietnia 2017r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego została opublikowana uchwała nr XXIX/247/17 RM w Głubczycach w sprawie sieci szkół funkcjonującej w gminie Głubczyce od 1 września 2017r.

Kontynuuj czytanie