Przekształcenie Gimnazjum nr 1 w Szkołę Podstawową nr 3

15 lutego 2017r. Rada Miejska w Głubczycach podjęła uchwałę o przekształceniu Gimnazjum nr 1 w Szkołę Podstawową nr 3

§ 2. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im M. Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Głubczycach ul. Kochanowskiego 31 przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową:

1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Skłodowskiej Curie;

2) siedziba szkoły: Głubczyce, ul. Kochanowskiego 31;

3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.;

4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018;

5) dzień zakończenia działalności gimnazjum: 31 sierpnia 2017 r.

 

Skip to content