Dziennik elektroniczny w szkole

W Gimnazjum nr 1 od 5 lat prowadzony jest dziennik lekcyjny w formie elektronicznej.

Początkowo był to UONET, a następnie UONET+ firmy VULCAN. Rozwiązanie to zapewnia rodzicom stały, bieżący dostęp do informacji o postępach dziecka. Po przekształceniu w Szkołę Podstawową nr 3 rozwiązanie to nadal będzie stosowane.

Skip to content