Projekt uchwały w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII

26.04.2017r. Rada Miejska w Głubczycach podejmie uchwałę w sprawie:

§ 1.Wskazuje się uczniom wszystkich oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Głubczycach miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy  VII do VIII w  latach szkolnych 2017/2018 – 2019/2020  w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 1 w Głubczycach.

§ 2. Wskazuje się uczniom wszystkich oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Głubczycach miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w  roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 1 w Głubczycach.

Cały tekst projektu uchwały

Skip to content