Ubezpieczenie uczniów

Wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców Naszej szkoły dokonała analizy ofert ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok szkolny 2017/2018 złożonych przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiło TU InterRisk reprezentowane przez:
Grzegorz Rydzyński
Multiagencja Silesia Group
44-200  Rybnik, ul. Mikołowska 34,
Biuro czynne poniedziałek – piątek godz. 8:30-17:00;
Tel: 032 42 22 788; 032 42 37 100; 669 091 202;
mail: szkody@silesiagroup.pl

Kwota ubezpieczenia 55 zł

UBEZPIECZENIE JEST DOBROWOLNE

JEŻELI RODZIC UBEZPIECZA WIĘCEJ NIŻ JEDNO DZIECKO W TEJ SAMEJ SZKOLE, W ZA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO PŁACI 50% SKŁADKI

Skip to content