Zadania z informatyki

Nauczyciele informatyki przypominają o konieczności terminowego przesyłania zadań. W przypadku nieobecności w szkole istnieje możliwość kontaktu z nauczycielami (odnośnie zaległych prac) przy pomocy poczty email.

Wszyscy uczniowie szkoły posiadają dostęp do Office 365 (wraz z pocztą email) – domena sp3glubczyce.pl.

Obowiązkiem ucznia jest pamiętanie loginu i hasła do konta Office 365 lub przechowywanie tych informacji w taki sposób aby zawsze były dostępne.

 

Skip to content