Oddziały Szkoły Podstawowej nr 3 w Głubczycach od 01.09.2018r.

W  związku z reformą oświaty od 1 września 2018r. w wielu szkołach w Polsce, w tym Szkole Podstawowej nr 3 w Głubczycach, naukę rozpoczną ósmoklasiści. W naszej placówce będą również funkcjonowały klasy trzecie wygaszanego gimnazjum.

W SP3 planowy jest nabór do dwóch klas pierwszych (o przygotowaniach sal lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej pisaliśmy już wcześniej). Ponadto w klasach siódmych naukę będą kontynuowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach.

Planowana struktura oddziałów szkolnych od 1.09.2018r. przedstawia się następująco:

Skip to content