WIELCY POLACY – konkurs plastyczny

WIELCY POLACY
Byli wybitnymi osobistościami w dziejach historii, kultury, sztuki. Genialnymi naukowcami, krzewicielami wiary, wielkimi ludźmi, którzy zmienili rzeczywistość, w której żyli.
Jesteśmy dumni, że byli Polakami!
Przypomnijmy ich wizerunki.
Zostań twórcą portretu JEDNEGO Z NICH!

• Wybierz postać, której dokonania inspirują cię w szczególny sposób.
• Stwórz portret wybranego Polaka w dowolnej technice plastycznej.
• Wybierz postać żyjącą w latach 1918- 2018
• Pracę wykonaj na formacie A3 i w terminie do 25 kwietnia oddaj pani Małgorzacie Orłowskiej lub nauczycielom świetlicy szkolnej.
• Na odwrocie napisz imię i nazwisko przedstawionej postaci oraz swoje.
• Dla zwycięzców konkursu przewidziane nagrody, ocena z plastyki oraz z przedmiotu, z którego dziedziną ma związek przedstawiona postać 😉

Skip to content