styczeń 2019 archive

WYNIKI ETAPU GMINNEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

1. Patrycja Schink – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Głubczycach 2. Blanka Bańkowska – Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach 3. Nikolas Wojewoda – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Głubczycach

WYNIKI ETAPU GMINNEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Dominik Skibiński, SP Nr3 w Głubczycach Amelia Mikler, SP Nr3 w Głubczycach Łukasz Biernacki, SP Nr 3 w Głubczycach

WYNIKI ETAPU GMINNEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Komunikat dyrektora szkoły

Od 28.01.2019r. do 10.02.2019r. trwają ferie zimowe. Prosimy wszystkich uczniów o zachowanie bezpieczeństwa i życzymy udanego wypoczynku. Bożena Majka dyrektor szkoły

Komunikat dyrektora szkoły

W związku z nieobecnością chorujących uczniów, zaplanowane na 24.01.2019r. JASEŁKA zostały odwołane. Zebrania z wychowawcami rozpoczynamy zgodnie z wcześniejszym planem 24.01.2019r. godzina 16:45. Wykaz sal lekcyjnych, w których odbędą się zebrania będzie umieszczony na drzwiach wejściowych szkoły. Bożena Majka dyrektor szkoły

Wyniki etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla szkół podstawowych

Wyniki etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla szkół podstawowych

Sprawdziany On-line w SP3

Uczniowie naszej szkoły wykorzystują urządzenia IT nie tylko na zajęciach informatyki lecz również na innych przedmiotach. Przykładem podjętych działań może być rozwiazywanie testów i sprawdzianów z historii poprzez konta Office 365 na platformie Forms. Rozwiązanie to umożliwia zastosowanie kolorowych map, zdjęć czy plików interaktywnych w tworzeniu sprawdzianów np. fragment filmu. Zadania są personalizowane pod rozwiązujących …

Kontynuuj czytanie

Platforma Azure w Szkole Podstawowej Nr 3

W Szkole Podstawowej Nr 3 w Głubczycach uruchomiona została platforma Azure. Razem z usługą Office 365 umożliwiaj uruchamianie dedykowanych kont uczniowskich/ nauczycielskich na szkolnych komputerach. Dzięki temu rozwiązaniu uczeń/nauczyciel logując się tylko raz do komputera przy pomocy konta Office 365, uzyskuje dostęp do dedykowanej poczty, One Driva oraz innych aplikacji Office. Prace użytkowników są w …

Kontynuuj czytanie

Wyniki etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego dla szkół podstawowych

Skip to content