Komunikat dyrektora szkoły

Zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej nr DKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku i śmiertelnym zdarzeniem w szkole w Warszawie. Dyrektor SP3 w Głubczycach jest zobowiązany do przedstawienia Państwu procedur bezpieczeństwa obowiązujących w naszej szkole.

W związku z tym następuje zmiana terminu majowego zebrania dla wszystkich rodziców z 23 maja na 30 maja 2019 r. godzina 16:30. Zebrania przeprowadzą wychowawcy w salach lekcyjnych.

Za zmiany przepraszamy.

Skip to content