Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

W związku z dużą liczbą absolwentów klas III gimnazjum i VIII SP3 zakończenie odbywać się będzie wg następującego planu:

9:00 – klasy I-II oraz VII

10:00 – klasy VIII

11:00 – klasy III gimnazjum

Miejsce: sala gimnastyczna lub plac za szkołą.

Uwaga klasy VIII i III gimnazjum odbiór dokumentów po apelach w sali nr 3 i 4.

Skip to content