Stop przemocy

W czwartek 6 lutego 2020r. w naszej szkole uczniowie z klasy 3 przygotowali inscenizację procesu sądowego którego tematem była agresja w szkole. Był „prawdziwy” sędzia, obrońcy, oskarżyciele i ława przysięgłych.

Na czwartej godzinie lekcyjnej 7 lutego 2020r. uczniowie klasy 8 przygotowali inscenizację która pokazywała przykłady zachowań agresywnych mogących się wydarzyć w każdej szkole. Następnie odbyła się prelekcja o. Urbana z Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom w Głubczycach nt. „Cyberprzemocy”. W ciągu dnia odbyły się dwa pokazy i dwie prelekcje. Pierwsza dla uczniów klas 7 i 8, a po południu natomiast dla rodziców. Odbył się także konkurs na hasło związane z hejtem i agresją słowną. Wyniki konkursu:
Klasy nauczania początkowego:
I miejsce – kl. 2B „Pisz na fejsie grzecznie, bo złe słowa żyją wiecznie”
II miejsce – kl. 3A „Kto prosi, dziękuje, przeprasza ten do przyjaźni zaprasza”
III miejsce – kl. 3B „My agresji precz mówimy i radością się dzielimy”
Klasy starsze 7-8:
I miejsce – kl. 8B „Jeśli masz za nic cudze cierpienie, nie jesteś człowiekiem lecz jego cieniem”
II miejsce – kl. 8C „Słowna agresja to niezdrowa obsesja”
III miejsce – kl. 8A „Cyberprzemoc oznaką słabości”
Wszystkie te działania odbyły się w ramach realizacji zadań Programu Profilaktycznego Szkoły.

Stop przemocy
Skip to content