Zmiana terminu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w SP 3

W związku ze zmianami terminu egzaminu ósmoklasisty zaplanowane dni tj. 21-23.04.2020r. ulegaj przesunięciu na 16-18.06.2020

Skip to content