PORANNA GIMNASTYKA – konkurs

Ogłaszamy konkurs osobno dla klas 1 – 3 oraz dla klas 7 – 8 z wychowania fizycznego na dzień 12 czerwca 2020 roku z wychowania fizycznego.

Proszę nagrać filmik o tematyce poranna gimnastyka, forma dowolna, można dodać muzykę. Pracę przesyłamy na email a.gogola@sp3glubczyce.pl

Najlepsze prace będą nagrodzone.

Film przesyłamy do 15 czerwca 2020 roku. Proszę dołączyć zgodę rodzica/prawnego opiekuna na publikację na stronie internetowej.

Nauczyciele wychowania fizycznego.

Skip to content