13 maja 2022 archive

22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody pod hasłem przewodnim „Wody podziemne. Uczynić widzialnym niewidoczne”. 

Z tej okazji zorganizowany został przez GWiK Głubczyce gminny  konkurs plastyczny „Wodociągi w oczach dziecka”, którego celem było rozpowszechniane wiedzy, co do roli jaką pełni przedsiębiorstwo wodociągowe, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, a w szczególności środowiska wodnego i infrastruktury z nią związanej, rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka oraz propagowanie wiedzy ekologicznej i kształtowanie proekologicznych postaw wśród dzieci. …

Kontynuuj czytanie

Menu stołówki 16.05. – 27.05.2022 🍽

Tydzień Scratch 15 – 21 maja 2022

Skip to content