22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody pod hasłem przewodnim „Wody podziemne. Uczynić widzialnym niewidoczne”. 

Z tej okazji zorganizowany został przez GWiK Głubczyce gminny  konkurs plastyczny „Wodociągi w oczach dziecka”, którego celem było rozpowszechniane wiedzy, co do roli jaką pełni przedsiębiorstwo wodociągowe, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, a w szczególności środowiska wodnego i infrastruktury z nią związanej, rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka oraz propagowanie wiedzy ekologicznej i kształtowanie proekologicznych postaw wśród dzieci. Ogółem wpłynęło 92 prace . Spośród tak wielu prac Komisja Konkursowa doceniła twórczość kilku uczniów naszej szkoły 🙂 Lucjuszowi Dzieży, Jakubowi Madejczykowi, Mai Żebro i Aleksandrze Malkiewicz serdecznie gratulujemy ! 

Wodociągi w oczach dziecka – Gmina Głubczyce (glubczyce.pl)

Skip to content