„AKTYWNI BŁĘKITNI – SZKOŁA PRZYJAZNA WODZIE”

W roku szkolnym 2023/2024, uczniowie klas VII naszej szkoły wzięli udział w realizacji Programu Edukacyjnego – „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”.

Organizatorem programu było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Głównym zadaniem Programu było upowszechnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz wyrobienie poprawnych nawyków i postaw dotyczących wody oraz szeroko rozumianej gospodarki wodnej.

W ramach  Programu podjęto następujące działania:

  • działania w zakresie gospodarki wodnej i wiedzy o wodzie –zorganizowanie wyjść klas VII – uczniów objętych realizacją programu do Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
  • zaangażowanie uczniów w działania związane z utrzymaniem czystości rzek, jezior czy innych zbiorników wodnych lub terenów przyległych – organizacja akcji sprzątania terenów przyległych przy rzece Psina , dnia 21 marca, dzień  przed Światowym Dniem Wody
  • współpraca z Partnerami programu – udział w pokazach ratownictwa wodnego zorganizowanego przez WOPR
  • organizacja konkursu w ramach akcji plakatowej dotyczącej „Czystości wód”, w związku ze zbliżającym się 5 czerwca Światowym Dniem Ochrony Środowiska
  • organizacja konkursu  na rymowankę o wodzie –  „Woda jako źródło życia”
  • przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

Program ten przyczynił się  do kształtowania  postaw proekologicznych i prozdrowotnych młodzieży.

                                                                                                                                                   Elżbieta Majcher

Skip to content