Dokumenty i pliki

Rekrutacja do klas 1

Uczniowie spoza obwodu szkoły – wymagane dokumenty

Uczniowie z obwodu szkoły – wymagane dokumenty

Wnioski o przyjęcie do klas 2-8

Statut Szkoły

Instrukcja logowania do edziennika

Instrukcja logowania do edziennika UONET+

Instrukcja Office 365

Instrukcja logowania i opis Office 365

Skip to content