Powrót do Kontakt

Instrukcja ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza- ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do naszej Szkoły dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl. Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły.

Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) sp3glubczyce/SkrytkaESP

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru “Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie “Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:

Jak wysłać pismo ogólne do urzędu/szkoły na ePUAP?

Wejdź na link https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne. Kliknij “Wyślij pismo ogólne”. Zaloguj się do ePUAP. Wypełnij pismo zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na stronie. Po wysłaniu pisma, na Twoją skrzynkę na ePUAP otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP.xml) potwierdzające przyjęcie dokumentu przez urząd. Za pomocą pisma ogólnego możesz zapytać urząd w jaki sposób załatwić swoją sprawę. Jeśli urząd wyrazi zgodę możesz przesłać skan/zdjęcie uzupełnionego i podpisanego wniosku papierowego. Z urzędem możesz skontaktować się za pomocą formularzy i wniosków udostępnionych w różnych serwisach administracji publicznej. Jeśli nie wiesz gdzie znaleźć odpowiedni formularz lub jak uzupełnić wniosek przeszukaj informacje dostępne na https://www.gov.pl, znajdziesz tam informacje o najpopularniejszych usługach wraz z ich opisem i odnośnikiem do właściwego serwisu. Jeśli informacje, które znajdziesz będą niewystarczające skontaktuj się z urzędem, w którym chcesz załatwić swoją sprawę. Elektroniczna skrzynka podawcza Szkoły Podstawowej nr 3 w Głubczycach zawiera jeden formularz elektroniczny pn. „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Szkoły Podstawowej nr 3 w Głubczycach

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216)  Szkoła Podstawowa nr 3 w Głubczycach akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane. Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.

Skip to content