Tag: rada miejska

Nadanie statutu Szkole Podstawowej nr 3 w Głubczycach

29 listopada 2017 roku, Rada Miejska w Głubczycach na XXXVII sesji, podjęła uchwałę w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 3 w Głubczycach. Statut dostępny jest już na stronie szkoły.  

Przekształcenie Gimnazjum nr 1 w Szkołę Podstawową nr 3

15 lutego 2017r. Rada Miejska w Głubczycach podjęła uchwałę o przekształceniu Gimnazjum nr 1 w Szkołę Podstawową nr 3

Kontynuuj czytanie

Skip to content