Dostęp do budynku Szkoły

Od 22.10.2018 uruchomione zostaną

karty dostępowe do budynku Szkoły.