Dla uczniów

Rzecznik Praw Ucznia

Pani Marta Pawlak Plan pracy Rzecznika Praw Ucznia  Rzecznik Praw Ucznia działa w oparciu o następujące dokumenty: – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, – Konwencja o Prawach Dziecka, – Ustawa o Systemie Oświaty, – Statut Szkoły, – Wewnątrzszkolne Ocenianie, – Przedmiotowe ocenianie. Plan pracy Rzecznika Praw Ucznia  1. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia …

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego 2023/2024 Przewodniczący: Weronika Walicka Zastępca przewodniczącego: Maja Żebro/Franciszek Skoumal Skarbnik: Franciszek Liberski Sekretarz: Agata Darmoros Dokumenty Samorządu Najnowsze akcje Samorządu Uczniowskiego

Informatyka

Informatyka Programowanie w języku Scratch Canva to bezpłatne narzędzie do projektowania graficznego online. Autodraw Narzędzie do projektowania 3D Zadania informatyka klasa I Zadania informatyka klasa II Zadania informatyka klasa III Ankieta – kółko informatyczne 2023/2024

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2022/2023 Wykaz zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2021/2022

Regulamin strefy relaksu

Skip to content