Dla uczniów

Informatyka

Zadania z programowania w Scratch 2 zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 4 wzór,zadanie 5, zadanie 6, Program dostępny jest bezpłatnie w wersji:online na stronie: https://scratch.mit.edu/offline (do pobrania): https://scratch.mit.edu/download

Rzecznik Praw Ucznia

Pani Marzena Kondratów Plan pracy Rzecznika Praw Ucznia  Rzecznik Praw Ucznia działa w oparciu o następujące dokumenty: – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, – Konwencja o Prawach Dziecka, – Ustawa o Systemie Oświaty, – Statut Szkoły, – Wewnątrzszkolne Ocenianie, – Przedmiotowe ocenianie. Plan pracy Rzecznika Praw Ucznia  1. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia …

Skip to content