Powrót do O szkole

Rekrutacja

Szkoła przyjmuje zapisy uczniów do klas I na rok 2024/2025

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w dni robocze
od 800 do 1600
lub drogą mailową na adres: sekretariat@sp3glubczyce.pl

Rodzice uczniów spoza obwodu mogą składać wymagane dokumenty od 1 marca 2024r.
Rekrutacja do klas pierwszych dla uczniów spoza obwodu od 1.03 do 04.04.2024r.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych:

  • w postepowaniu rekrutacyjnym od 1 marca do 4 kwietnia 2024r.
  • w postepowaniu uzupełniającym od 6 maja do 31 maja 2024r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów

  • w postepowaniu rekrutacyjnym od 5 do 15 kwietnia 2024r.
  • w postepowaniu uzupełniającym od 3 czerwca do 7 czerwca 2024r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

  • w postepowaniu rekrutacyjnym 17 kwietnia 2024r.
  • w postepowaniu uzupełniającym 10 czerwca 2024r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia:

  • w postepowaniu rekrutacyjnym od 18 kwietnia do 25 kwietnia 2024r.
  • w postepowaniu uzupełniającym od 11 do 18 czerwca 2024r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

  • w postepowaniu rekrutacyjnym od 26 kwietnia 2024r.
  • w postepowaniu uzupełniającym od 19 czerwca 2024r.

Rekrutacja do klas pierwszych dokumenty

Wnioski składane w trakcie roku szkolnego

Granice obwodu szkoły
Skip to content