Powrót do O szkole

Rekrutacja

Szkoła przyjmuje zapisy uczniów do klas I na rok 2023/2024

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w dni robocze
od 800 do 1600
lub drogą mailową na adres: sekretariat@sp3glubczyce.pl

Rodzice uczniów spoza obwodu mogą składać wymagane dokumenty od 1 marca 2023r.
Rekrutacja do klas pierwszych dla uczniów spoza obwodu od 1.03 do 31.03.2023r.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych:

  • w postepowaniu rekrutacyjnym od 1 marca do 31 marca 2023r.
  • w postepowaniu uzupełniającym od 4 maja do 26 maja 2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów

  • w postepowaniu rekrutacyjnym od 3 do 14 kwietnia 2023r.
  • w postepowaniu uzupełniającym od 26 maja do 09 czerwca 2023r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

  • w postepowaniu rekrutacyjnym 18 kwietnia 2023r.
  • w postepowaniu uzupełniającym 12 czerwca 2023r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia:

  • w postepowaniu rekrutacyjnym od 19 kwietnia do 25 kwietnia 2023r.
  • w postepowaniu uzupełniającym od 13 do 20 czerwca 2023r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

  • w postepowaniu rekrutacyjnym od 27 kwietnia 2023r.
  • w postepowaniu uzupełniającym od 21 czerwca 2023r.

Rekrutacja do klas pierwszych dokumenty

Wnioski składane w trakcie roku szkolnego

Granice obwodu szkoły
Skip to content