Kontakt

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Głubczycach
ul. Kochanowskiego 31
48- 100 Głubczyce


tel. 77 485 27 02

email: sekretariat@sp3glubczyce.pl


NIP: 748-15-84-773

REGON: 367622740


Instrukcja ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza- ePUAP Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia. W celu dostarczenia do naszej Szkoły dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej …

Skip to content