Tag: Covid-19

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące funkcjonowania w warunkach pandemii SARS-CoV-2

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące funkcjonowania w warunkach pandemii SARS-CoV-2

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani …

Kontynuuj czytanie

Kampania #SzczepimySię

COVID 19 – to trzeba wiedzieć!

Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Zebrania z rodzicami

24 września 2020 r. zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów na pierwsze w tym roku zebrania z wychowawcami. Ze względu na stan zagrożenia wywołany COVID-19 plan zebrań dla poszczególnych klas jest następujący:

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-2021

1 września 2020 o godz. 9.00 odbędzie się apel tylko dla klas pierwszych na boisku szkolnym a w razie niepogody w sali gimnastycznej. Ze względu na dużą ilość osób, która będzie brała udział w apelu  prosimy o przestrzeganie rygoru sanitarnego.  Uroczystość w sali gimnastycznej i spotkanie w klasie może ODBYWAĆ SIE PRZY UDZIALE TYLKO JEDNEGO …

Kontynuuj czytanie

Skip to content