Administrator Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych
Bożena Majka

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Głubczycach
ul. Kochanowskiego 31

48- 100 Głubczyce
tel. 77 485 27 02

email: bozena.majka@sp3glubczyce.pl

Monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna- monitoring SP 3 Głubczyce  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że: Administratorem …

Skip to content