Ogłoszenie – Samorząd Uczniowski

W piątek 27 października na 3 godzinie lekcyjnej w świetlicy szkolnej odbędzie się zebranie Samorządu Uczniowskiego z Dyrektor szkoły.
Przewodniczący klas zobowiązani są do zebrania wszelkich uwag oraz wniosków dotyczących uczniów oraz funkcjonowania szkoły i przedstawienie ich na zebraniu. Obecność Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz przewodniczących klas (w przypadku nieobecności wiceprzewodniczących) obowiązkowa.

Opiekun S.U.

Skip to content