Wycieczka do Zakopanego

Wycieczka do Zakopanego – 4 dniowa. Termin 15-18.05.2018r. Całkowity koszt 430 zł. Uczniowie zainteresowani zgłaszają się do Pani Krystyny Potwory lub Pana Leszka Baca.

Zaliczka bezzwrotna 130 zł. Bliższe informacje u organizatorów i na tablicy ogłoszeń.

Skip to content