Egzamin gimnazjalny klas III – 2018- terminy

Już tylko miesiąc pozostał do egzaminów gimnazjalnych. Przypominamy o ich terminach.

  1. część humanistyczna18 kwietnia 2018 r. (środa) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 z zakresu języka polskiego  – godz. 11:00
  2. część matematyczno-przyrodnicza19 kwietnia 2018 r. (czwartek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 z zakresu matematyki  – godz. 11:00
  3. język obcy nowożytny20 kwietnia 2018 r. (piątek) na poziomie podstawowym – godz. 9:00  na poziomie rozszerzonym  – godz. 11:00

Szczegółowe informacje na temat egzaminu znajdą Państwo na stronie CKE.

Skip to content