Sprawdziany On-line w SP3

Uczniowie naszej szkoły wykorzystują urządzenia IT nie tylko na zajęciach informatyki lecz również na innych przedmiotach. Przykładem podjętych działań może być rozwiazywanie testów i sprawdzianów z historii poprzez konta Office 365 na platformie Forms.

Rozwiązanie to umożliwia zastosowanie kolorowych map, zdjęć czy plików interaktywnych w tworzeniu sprawdzianów np. fragment filmu.

Zadania są personalizowane pod rozwiązujących a każdy z nich otrzymuje różniący się zestaw. Przykładowe opinie na ten temat znajdą Państwo poniżej:

“Sprawdziany rozwiązuje się bardzo dobrze. Trafiają się trudne pytania ale w odróżnieniu od wersji papierowej zdjęcia są kolorowe.”

uczeń

“Są pytania testowe i niestety zadania otwarte. Fajnie, że można je rozwiązywać na komputerze. Trzeba tylko pamiętać swoje hasło.”

uczennica
Skip to content