Konkursy Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu ogłasza rozpoczęcie dwóch corocznych Konkursów o zasięgu krajowym :

  • Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
  • Konkursu Plastycznego dla Dzieci
Skip to content