Komunikat Dyrektora

Od dnia 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III. Opieka świetlicowa obejmuje uczniów w grupach łączonych bez prowadzenia zajęć dydaktycznych. Rodzice oczekujący takiej opieki proszeni są o zgłoszenie do wychowawcy klasy.

Skip to content