Rekrutacja

Lista kandydatów spoza obwodu szkoły zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną Szkoły Podstawowej nr 3
w Głubczycach do klasy I w roku szkolnym 2020 / 2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Głubczycach zwraca się z prośbą o przysłanie potwierdzenia woli przyjęcia (pobierz potwierdzenie) do szkoły swojego dziecka (spoza obwodu szkoły) w terminie do 07.05.2020 drogą elektroniczną na email sekretariat@sp3glubczyce.pl

Kandydaci z obwodu szkoły przyjmowani są obligatoryjnie.

Skip to content