Tag: wiosna

Początek astronomicznej wiosny

Jest to dzień rozpoczęcia jednego z czterech podstawowych okresów klimatycznych występujących w strefie klimatu umiarkowanego. Cechami charakterystycznymi opisywanej pory roku są umiarkowane temperatury powietrza oraz niewielkie ilości opadów atmosferycznych. Podczas trwania wiosny, wraz z upływem czasu przybywa dnia a nocy ubywa. Astronomiczna wiosna rozpoczyna się w momencie zrównania długości dnia z nocą, zwanego równonocą wiosenną …

Kontynuuj czytanie

Klasy 1 – 3 witają Wiosnę część 2

Klasy 1 – 3 witają Wiosnę

Pierwszy dzień wiosny – 21 marca

Początek astronomicznej wiosny 20 marca. Początek kalendarzowej wiosny 21 marca

Skip to content