Odwozy w dniu 19.06.2019 r.

W dniu 19 czerwca 2019 r. odwozy rozpoczynają się od godziny 12:30 w kolejności:

  1. Grobniki, Debrzyca, Widok
  2. Gołuszowice, Gadzowice, Równe, Dobieszów Opawica
  3. Głubczyce Sady, Lwowiany, Las Marysieńka, Kwiatoniów

Wszystkich zainteresowanych proszę o przebywanie o tej porze w okolicy placu szkolnego.

WYNIKI Z EGZAMINÓW 2019

Uczniowie Państwa szkół będą mogli sprawdzić wyniki jakie osiągnęli na egzaminach 14 czerwca br. od godziny 10:00 na stronach:
– uczniowie klas ósmych – wyniki.edu.pl
– uczniowie gimnazjum – wyniki.oke.wroc.pl

Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

W związku z dużą liczbą absolwentów klas III gimnazjum i VIII SP3 zakończenie odbywać się będzie wg następującego planu:

9:00 – klasy I-II oraz VII

10:00 – klasy VIII

11:00 – klasy III gimnazjum

Miejsce: sala gimnastyczna lub plac za szkołą.

Uwaga klasy VIII i III gimnazjum odbiór dokumentów po apelach w sali nr 3 i 4.

Wspieramy najlepszych III

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 17 do 28 czerwca br.   ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych III,   realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

– w przyszłym roku szkolnym 2019/2020  będą uczęszczać do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej/zawodowej;

– w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali średnią z wszystkie ocen nie niższą niż 4,80;

– w roku szkolnym 2018/2019 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z uzyskali średnią nie niższa niż 4,60;

– pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2018 na jednego członka rodziny nie przekracza 1685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne  1910,00 zł netto).

Regulamin i wnioski na stronie Województwa Opolskiego

“Prymus Opolszczyzny” – regulamin i wniosek

III Powiatowy Konkurs Historyczny

22 maja 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Głubczycach odbył się III Powiatowy Konkurs Historyczny. Konkurs jest organizowany pod patronatem Starostwa Powiatowego w Głubczycach. W trzeciej edycji wzięło udział 7 szkół z naszego powiatu. W rywalizacji zespołowej Przechodni Puchar Starosty Głubczyckiego po raz drugi z rzędu zdobyła drużyna z naszej szkoły w składzie:

Zdzisław Malczewski
Paulina Kaliwoda
Maja Tomaszewska
Dominik Skibiński
Łukasz Biernacki

Robotyka i programowanie

Kolejnym zestawem pomocy edukacyjnych do zajęć informatyki w klasach I – III są gry Scottie. Polegają one na układaniu programów na planszy a następnie przenoszeniu ich na aplikację zainstalowana na tablecie i sprawdzeniu w praktyce działania.

Te wszystkie atrakcje już od września 2019 r.

Ubezpieczenie – ważne!

Aktualne ubezpieczenie uczniów jest ważne do 31 sierpnia 2019 r.

Od 1 września 2019 r. rodzice, prawni opiekunowie uczniów decydują czy należy w szkole ubezpieczyć swoje dziecko a tym samym wybierają ubezpieczyciela (informacja MEN).

Do szkoły wpłynęły następujące oferty na rok szkolny 2019/2020:

Każdą nową ofertę będziemy państwu udostępniać.

Przedstawione oferty nie zamykają państwu drogi do wyboru innego ubezpieczyciela, których oferty można znaleźć na stronach internetowych.

Zajęcia z robotyki w klasach I – III

Już od września uczniowie SP3 w Głubczycach, zaczynają zajęcia z robotyki. Będą one miały miejsce w ramach zajęć edukacji informatycznej w klasach I – III.

Tablety w SP 3

Do naszej szkoły dotarły tablety!

21 tabletów marki Lenovo jest już w naszej szkole. Będą one wykorzystywane na zajęciach informatyki w klasach I – III oraz w ramach potrzeb na innych zajęciach w pozostałych klasach.